Kommunchef till Norsjö kommun

Information om tjänsten
Norsjöbygden, en plats som andas framåtanda, drivkraft och utveckling mitt i Västerbottens inland, med närhet till både kust och fjäll. Här bor du familjevänligt, bra och prisvärt, har tillgång till en rik fritid och bra skolor. Föreningslivet bjuder på ett brett utbud av aktiviteter och här möter du mängder av engagerade eldsjälar. Att bo och verka i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett utvecklande arbete samtidigt som du har tid och resurser över till familj, vänner och intressen. Vi brukar skryta om att här har vi verkligen ”Världens bästa vardag!”

Kommunens arbete genomsyras av kommunens värdegrund där positivitet, professionalitet, engagemang och respektfullhet är ledorden. Vi arbetar långsiktigt utifrån den framtidsbild och vision som arbetats fram i dialog med medborgarna, föreningslivet och näringslivet. Vi har ett starkt bredbandsnät som ger goda etableringsmöjligheter. Norsjö kommun är, som den hittills minsta kommunen, nominerad till Sveriges kvalitetskommun 2019.

Arbetsuppgifter
Kommunchefen är Norsjö kommuns ledande tjänsteperson, ansvarig inför kommunstyrelsen och chef över stabs- och verksamhetschefer. Kommunchefen ansvarar för att kommunen har en effektiv och ändamålsenlig organisation som sköts utifrån ett helhetsperspektiv. I uppdraget ingår beredningar, föredragningar, delegeringsbeslut, attesträtt samt samordning med det kommunägda bostadsbolaget. Kommunchefen ansvarar för att samordning och informationsöverföring sker mellan kommunen och gemensamma nämnders verksamhet. Kommunchefen ska i förhållande till externa parter uppmärksamt följa frågor som är av betydelse för Norsjö kommun. Som kommunchef engageras du i det spännande arbetet med framtidsprogram, digitalisering och samverkan med andra aktörer i regionen.

Utbildning/kompetens/erfarenhet
Du har flera års erfarenhet av att leda ledare i roller där ekonomi-, resultat- och kvalitetsansvar ingått. Du har en relevant högre utbildning och mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt god vana av att tala engelska.

Vi ser gärna att du har flerårigt arbete inom offentlig eller privat verksamhet med professionellt utfört arbete enligt beslut och direktiv från politisk ledning eller styrelse. Att vara mediatränad och ha erfarenhet att framträda i offentliga sammanhang är en merit.

Vi söker Dig som har ett kommunikativt sätt och förmåga att skapa sammanhang, engagemang och entusiasm. Du räds inte ny teknik och du har påvisat gott arbete med övergripande förändringsprocesser. Du frambringar nya allianser, använder etablerade nätverk och skapar nya. Som chef ser du viktiga ekonomiska sammanhang och har förmåga att lyfta blicken för att se helheten. Du arbetar långsiktigt och effektivt även i utmaningar, där du prioriterar klokt och åstadkommer mervärden av samverkan. Ditt lokala och regionala samhällsengagemang är stort och du känner en närhet till regionen och Norsjö kommun.

För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen kan du kontakta kommunstyrelsens ordförande Mikael Lindfors, 070-356 46 13.

Sista ansökningsdag: 2019-09-30

Ansök här: www.ghostcompetence.se Besök även www.norsjo.se.