Ghost Competence

Din kompetenspartner

Vi vill vara er kompetenspartner. Vi tror att om vi jobbar nära varandra och tillsammans ansvarar för att ert företag har rätt kompetens, så skapar vi lönsammare företag och attraktivare arbetsgivare.

100% lokal. Som din lokala kompetenspartner behöver vi finnas där du är. Med våra rötter i Skellefteå, Luleå och Umeå, verkar vi för att skapa och bibehålla så många arbetstillfällen som möjligt i Norrland. Med passion, ansvar och prestigelöshet närmar vi oss ödmjukt våra kunders behov och utmaningar att hitta de mest kompetenta medarbetarna.
Genom lokal närvaro har vi full koll på rätt kompetens för ditt företag.

 

 

De flesta av oss på Ghost Competence har lång erfarenhet från bemannings och rekryteringsbranschen. Vi har hjälpt många företag med att hitta rätt kompetens och vi har hjälp många människor att hitta sitt drömjobb.
Vi har alla gjort ett bra jobb, men vi kände att det var något som saknades. Vi hjälpte ofta våra kunder att rädda upp en krissituation eller att lösa ett tillfälligt behov.
Vi låg lite för långt från kunden och våra konsulter för var att kunna jobba förebyggande och verkligen förstå kundens och konsulternas behov. Ur detta föddes insikten.
Vi vill vara våra kunders kompetenspartner på riktigt